October 26, 2020

Poklici v zdravstvu

Po podatkih Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Ajpes) je zdravniški poklic med najdonosnejšimi. Zdravstveni tehnik V zdravstvenem domu delajo v ambulantah. Sprejemajo …