December 8, 2021

Lahkotno v šolo ali vrtec

Skozi resnično zgodbo učiteljice (avtorice) in njenega doživljanja vstopa v slovensko šolsko okolje, preseganja svojih omejitev v njem ter iskanja nadaljnjega vira trajnejše lahkotne ustvarjalnosti spoznamo ključ do uspeha v vlogi šolskega ali vrtčevskega delavca. Le ta se skriva v globalni samorefleksiji, iskanju svojih trdnih in šibkih področij ter nadgradenj zanje. Bistveno avtoričino spoznanje je spregled dejstva, da smo kljub odraslosti v vlogi šolskega in vrtčevskega poslanstva le večni učenci in da najhitreje napredujemo kadar si to priznamo tako ob vodstvu šole oz. vrtca, sodelavcih, kot ob otrocih in njihovih starših. Njihove reakcije in iskrena mnenja, vezana na naše sodelovanje z njimi so namreč jasno ogledalo oz. odsev naše notranje uravnovešenosti oz. drže v relaciji z njimi.

Res je, da se vsak učenec, starš ali sodelavec odziva glede na svojo notranjo stabilnost, a se ista oseba v ponavljajočem se svojem nižjem psihičnem stanju ob ljudeh vede povsem različno – glede na naš odziv (predvsem notranji) nanjo. Primer tega je isti starš ali učenec, ki se v enaki razburjenosti ob različnih učiteljih pokaže v povsem različni luči. Avtorica podre mit o trajnejšem uspehu hierarhije v odnosih, saj nam kot edino uspešno in zadovoljno napredovanje družbe ponudi spoznanje o praktični oz. življenjski medsebojni enakovrednosti, ko smo vsi v šolskem ali vrtčevskem sistemu, ne glede na leta ali položaj, hkrati učitelji in učenci. Srečamo se ob skupnih izzivih, preko katerih se bogatimo in postajamo vse bolj čutni.

Knjiga je na voljo v formatih, ki so primerni tudi za bralnike.

ŽELIM KUPITI KNJIGO>>> Jasna Grabeljšek Skočir

Za Jasno lahko rečem je le to, da je vsak dan svoje šolskega poslanstva bistveno drugačna, bolj zrela, bolj samostojna in odločna. Vidim, da ni več bojevnica, ampak sprejema situacije zelo sproščeno in si dopusti doživeti vse (se dogodkom in ljudem ne izmika). Predvsem pusti vesolju urejanje zapletov, kar pomeni da se prepušča voditi svoji intuiciji. Najlepše je to, ker sebi in posledično drugim dovoli biti kar so, z vsemi potezami (tako prijetnimi kot neprijetnimi) in ni več polna modrih nasvetov, temveč le zgledov. (Vesna Marinko)

Do sedaj objavljena dela:

Članek: Grabeljšek, Jasna. Obisk slepega gosta na podružnici Rakitna. Razredni pouk (november 2011, letnik 13., št. 2-3), ZRSS, Ljubljana, 2011

Članek: Grabeljšek Skočir, Jasna. Ko planinski izlet postane oboje, kultura in kul tura. Gremo pod objem gora (januar 2013, št.5), Mladinska komisija PZS, Ljubljana 2013

1A INTERNET d.o.o.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *