December 8, 2021

Poklici v zdravstvu

Po podatkih Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Ajpes) je zdravniški poklic med najdonosnejšimi.

Zdravstveni tehnik

V zdravstvenem domu delajo v ambulantah. Sprejemajo paciente, jih razporejajo, pripravljajo na pregled, podajajo različne informacije, vodijo zdravstveno dokumentacijo, prevezujejo rane, opravljajo inhalacije, aspiracije, izpiranje ušes, dajejo kisik, merijo temperaturo in krvni pritisk ter pomagajo zdravnikom pri različnih posegih. V bolnici skrbijo za nego bolnikov: pomagajo pacientom pri osebni higieni, hranjenju, skrbijo za čisto posteljo, delijo zdravila ipd. Poleg tega opravljajo tudi veliko takih nalog, ki jih opravljajo zdravstveni tehniki v zdravstvenih domovih.

Diplomirana medicinska sestra/zdravstvenik

V zdravstvenih domovih delajo na področju preventive in organizacije zdravstvenega varstva, kar pomeni, da načrtujejo preventivne zdravstvene preglede za predšolske in šolske otroke, izvajajo zdravstveno vzgojo za otroke, mladino in odrasle. Opravljajo tudi testiranja, vodijo evidence, zdravstveno statistiko, pripravljajo letna poročila, skrbijo za cepljenja idr. Delajo tudi v patronažni službi: ti obiskujejo bolnike na njihovem domu. V bolnici so vodje zdravstvenih timov ter opravljajo nadzor nad delom zdravstvenih tehnikov, dajejo injekcije, infuzije, jemljejo kri iz žile, prevezujejo večje in bolj zahtevne rane, asistirajo pri operacijah in anestezijah, naročajo transfuzije, določajo dietno prehrano bolnikov, skrbijo za oddelčno lekarno, za praktikante in pripravnike.

Plače v zdravstvu

Po podatkih Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Ajpes) je bila najvišja izplačana plača v javnem sektorju novembra lani 13.782 evrov bruto. Izplačana je bila v Univerzitetnem kličnem centru Maribor. Druga in tretja najvišja plača sta bili izplačani v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana (11.070 evrov bruto) ter v Psihiatrični bolnišnici Vojnik (10.414 evrov bruto). Plača nad 10.000 evrov bruto je bila novembra lani izplačana še v Splošni bolnišnici je (10.318 evrov bruto) in v Splošni bolnišnici Jožeta Potrča (10.302 evrov bruto). Precej manjše od zdravniških so bile novembrske plače celo na ministrstvih, kjer sta bili najvišje izplačani plači na ministrstvu za finance (5.688 evrov bruto). Zdravniški poklic je torej med donosnejšimi.

( J. Ž.) Januarja v Sloveniji znova nižje plače

15. 3. 2010 – Povprečna mesečna neto plača za januar je v Sloveniji znašala 936,77 evra in je bila za 2,1 odstotka nižja… več»

10. 02. 2010

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *